LEAN MANUFACTURING

Wymagania z zakresu elastyczności, zdolności szybkiego reagowania oraz redukcji kosztów wysunęły się na pierwszy plan dla wszystkich lub prawie wszystkich procesów produkcji seryjnej, zwłaszcza na terenie Europy. Przełożyło się to na rozwiązania wynikające z wprowadzenia zasad Lean Manufacturing, których stosowanie było czynnikiem wyróżniającym ewolucję metod produkcji w ostatnich latach, w pierwszym rzędzie w branży motoryzacyjnej.

Z uwagi na powszechność takich wymagań ze strony swoich klientów, Samac szukała rozwiązań i rozwijała rozwiązania, które w coraz większym stopniu wdrażałyby cechy szczupłej produkcji w systemach montażu. W tym kontekście w ciągu kilku lat zrealizowała ponad 100 linii i maszyn dedykowanych, zyskując na rynku renomę specjalisty w tej branży.