SOFTWARE

System SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) oferowany przez firmę Samac jest efektem doświadczeń zebranych na przestrzeni dwudziestu lat, został w całości opracowany i jest stale aktualizowany z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii dostępnych obecnie na rynku. Poszukiwanie nieustannie ewoluującego standardu, który miałby jednocześnie trwały charakter, a także chęć uniezależnienia się od architektur dostarczanych przez osoby trzecie i od dedykowanego sprzętu komputerowego kompatybilnego z magistralami należącymi do właścicieli sprzętu lub sprzętu, który będzie w przyszłości trudno dostępny, sprawiły, że zdecydowaliśmy się na zastosowanie następujących pakietów rozwojowych:

• środowisko rozwojowe Microsoft Visual Studio 2015
• język rozwojowy Microsoft C#
• używana platforma programistyczna 4.6
• baza danych Microsoft SQL Server Express 2014 SP1

Aby stworzyć system możliwie jak najbardziej sprzyjający przyszłej rozbudowie, program nadzorujący opracowaliśmy w postaci pakietu podstawowego i modułów dodatkowych, które można opcjonalnie wbudować, w zależności od faktycznych potrzeb.

W skrócie, zawartość proponowanego pakietu podstawowego można przedstawić w następujący sposób:

• Strona główna zawierająca podsumowanie
• Obsługa logowania/wylogowania: Uwierzytelnianie użytkownika
• Modele: pełna obsługa receptur (wprowadzanie, zmiana, usuwanie itp.)
• Gromadzenie wyników z produkcji/próby odbiorczej: automatyczne zapamiętywanie wyników
• Wyświetlanie pojedynczego zapisu: wyświetlane są wszystkie szczegółowe informacje na temat detalu
• Wyświetlanie wyników z produkcji: sekcja wyświetlania zgromadzonych danych
• Eksport siatki wyników w formacie csv:
• Obsługa rejestru: zapisywanie i wyświetlanie operacji wykonanych przez użytkownika i przez system
• Definiowanie użytkowników: zarządzanie użytkownikami, którzy mają dostęp do programu nadzorującego
• Backup danych: wykonywana codziennie automatyczna kopia bazy danych
• Dokumentacja: wyświetlanie dokumentacji w postaci elektronicznej
• Przydzielanie uprawnień do poszczególnych obszarów programu: definiowanie obszarów dostępu
• Automatyczne uruchomienie: automatyczne wykonanie programu nadzorującego
• Zamknięcie PC bezpośrednio przez program nadzorujący
• Informacje techniczne na temat instalowania
• Specjalna strona z ustawieniami
• Czyszczenie i serwis techniczny: możliwość czyszczenia panelu i wezwania serwisu technicznego bezpośrednio z HMI
Poszczególne moduły dodatkowe przedstawiają się następująco:
• Opcje językowe: możliwość wprowadzenia kilku języków w celu umożliwienia użytkowania w innych krajach
• Cmk/Cpk: analizy pobranych danych
• Zarządzanie alarmami: pobieranie, rozpoznawanie, tworzenie historii i wyszukiwanie alarmów
• PDF: generowanie karty technicznej w formacie pdf
• Zarządzanie e-mailami: wysyłanie danych wyeksportowanych oraz dziennych raportów za pośrednictwem e-maila
• Eksport danych: ekstrapolacja dodatkowych danych w formacie csv
• Analiza wykresów: ekstrapolacja danych w postaci wykresu lub tabeli
• Zarządzanie partiami produkcyjnymi: możliwość programowania produkcji

• Operacje ręczne: obsługa maszyny bezpośrednio przez program nadzorujący
• Aktywacje: zarządzanie włączaniem/wyłączaniem sterowników na linii
• Zatrzymania linii: pozyskiwanie danych na temat zatrzymań i statystyki wydajności maszyny

• Zarządzanie pracami konserwacyjnymi: okresowe zawiadomienia o planowanych pracach konserwacyjnych

• Zarządzanie detalami wzorcowymi: pozyskiwanie danych na temat testów detali wzorcowych na linii
• Zestawienie odpadów dla palet: Statystyka odpadów wyświetlana dla określonej ilości palet
• Liczniki: Wyświetlanie liczników detali, czasów cyklu i alarmów dla stacji i ogólnie
• Logowanie z RFID: dostęp do programu nadzorującego z użyciem technologii RFID
• Logowanie z Barcode: dostęp do programu nadzorującego z użyciem technologii Barcode
• Automatyczne logowanie do paneli sterowania stacji: odblokowanie paneli bezpośrednio z poziomu programu nadzorujące
• Etykiety/wydruki produkcyjne: możliwość generowania etykiet lub wydruków

• Kamery telewizyjne: wyświetlanie źródła obrazu wideo przez program nadzorujący
System został opracowany w sposób umożliwiający wchodzenie w interakcje z aplikacjami zewnętrznymi, różnymi bazami danych oraz sprzętem komputerowym. Przetestowano już liczne zastosowania, wśród których najbardziej znacząca w tym zakresie jest wymiana danych z systemami SAP, DB2 i AS400.