skip to Main Content

| AUTOMATYZACJA JEST NASZYM POWOŁANIEM

| MOTORYZACJA

Aby wyróżnić się w wysoce konkurencyjnej branży, jaką jest przemysł motoryzacyjny, należy spełnić zasadnicze wymogi, takie jak przestrzeganie restrykcyjnych terminów, optymalizacja kosztów oraz wysoki poziom technologiczny ze względu na wysokie tempo i duże wolumeny produkcji: od 1975 roku Samac projektuje i realizuje instalacje do montażu i prób odbiorczych, występując w charakterze niezawodnego i szybko reagującego partnera otwartego na innowacje wymagane na rynku samochodowym.

| URZĄDZENIA DOMOWE (DOMOTYKA)

Przestrzeń, w której żyjemy, jest w coraz większym stopniu połączona z siecią, co prowadzi do poprawy naszego komfortu i bezpieczeństwa i wpisuje się w wyzwanie, jakim jest zapewnienie efektywności energetycznej. Instalacje Samac umożliwiają montaż i próby odbiorcze produktów, które rewolucjonizują codzienne życie i zmienią nasze pojęcie komfortu.

| DOBRA KONSUMPCYJNE

Branża dóbr konsumpcyjnych wymaga osiągania wysokiej wydajności w krótkim czasie, elastyczności i dokładności, a jednocześnie przestrzegania wymogów z zakresu zarządzania materiałami, kontroli, oznakowania i montażu. Samac dąży do oferowania maksymalnego poziomu wydajności pod względem jakości produktu, pomagając swoim klientom w zdobyciu wiodącej pozycji w tej coraz bardziej wymagającej i złożonej branży.

| PNEUMATYKA I HYDRAULIKA

Rozwój techniki w obróbkach przemysłowych wymaga stosowania coraz większych sił napędowych.
Hydraulika zapewnia skuteczne zarządzanie znacznymi siłami dzięki komponentom o różnej wadze i wymiarach w porównaniu do innych dostępnych technologii i zapewnia wiele korzyści z technicznego punktu widzenia. Produkty można uruchomić również w przypadku wysokich obciążeń, szybkich zmian kierunku oraz magazynowania energii w ograniczonym i trwałym zakresie. Hydraulika, pneumatyka i zawory to historyczne branże, w których Samac działa od wielu lat i w zakresie których posiada ugruntowaną wiedzę.

| KOMPONENTY ELEKTROTECHNICZNE + SPRZĘT AGD

Z połączenia mechaniki i elektrotechniki powstały komponenty elektromechaniczne stanowiące podstawę działania głównych branż technicznych współczesnego życia, takich jak transport, automatyka przemysłowa, sprzęt AGD.
Samac z biegiem lat zdobył specjalistyczną wiedzę techniczną w tych dziedzinach przemysłu, projektując i wykonując różnorakie instalacje montażowe dla takich komponentów, jak silniki do pralek i zmywarek, manometry, termostaty itp.

| INNE

Wiedza techniczna Samac zastosowana w instalacjach 4.0 dotyczy wielu innych branż przemysłowych, jak oleje i gazy, medycyna, automaty vendingowe, przemysł produkujący zamki, zastosowania outdoor.
Dla naszych klientów badamy nowe dziedziny i oddajemy do ich dyspozycji nasz zespół badawczo-rozwojowy w celu analizowania nowych możliwości i nowych kierunków działania.

OPOWIEDZ NAM O SWOIM PROJEKCIE

Możesz również do nas zadzwonić ...
+39 0365 597759
... lub napisać
[email protected]
Back To Top