Skip to content

| GOTOWI NA PRZYSZŁE WYZWANIA

| PLC / PROGRAM NADZORUJĄCY

Automatyzacja i cyfryzacja działu produkcji, utrzymania ruchu, jakości i zarządzania w celu uzyskania optymalnego efektu synergii między trzema bohaterami łańcucha tworzenia wartości: produktem, czynnikiem ludzkim i maszyną.

| SPECJALNE ROZWIĄZANIA SAMAC

Rozwiązania proponowane przez Samac w zakresie zarządzania złożonymi procesami i wymagające wysokiego stopnia personalizacji.

Pressfitting

Niektóre zalety systemów mocowania opracowanych przez Samac:

  • Pełna kontrola krzywej siły/przesunięcia
  • Pełna integracja i unifikacja wszystkich systemów osadzania w programie nadzorującym i identyfikowalności produktu oraz archiwizacja krzywych osadzania
  • Ustawianie kontroli i parametrów w celu określenia akceptowalności procesu,
    monitoringu i doskonalenia procesów.
SYSTEMY WIZYJNE

Dzięki pakietowi „In-house Vision System”, Samac wchodzi do świata „Computer Vision”, aby zaoferować klientom możliwość skonfigurowania systemu wizyjnego, który jest w 100% personalizowany i umożliwia pełne wykorzystanie potencjału oferowanego przez nowoczesne techniki sztucznej inteligencji (Machine Learning i Deep Learning).

ROBOTYKA
Samac opracował dla robotów ABB spersonalizowany interfejs graficzny, dzięki któremu operator może:
  • Wyświetlić status robota i z łatwością określić przyczyny ewentualnych nieprawidłowości
  • Analizować status stacji i czasy realizacji zadań
  • Sterować urządzeniami połączonymi z robotem i ze stacjami, z którymi wchodzi w interakcje, w celu ułatwienia operacji ręcznego załadunku i rozładunku.

| WIDŻETY SAMAC

Urządzenia do noszenia i rozszerzona rzeczywistość mają na celu udoskonalenie interakcji człowiek-maszyna, a także zwiększenie bezpieczeństwa, wydajności produkcyjnej i zdolności reagowania przy zarządzaniu alertami.

| SMART WATCH

Samac opracował aplikację dla smartwatcha „SamacWearable”. Dzięki zegarkowi i intuicyjnemu kolorowemu interfejsowi, użytkownik może poznać status stacji w czasie rzeczywistym i podjąć natychmiastowe działania, aby zapobiec postojom linii. Ponadto, użycie smartwatcha zwalnia operatora z obowiązku stałego monitorowania stacji, których nieprawidłowości są bezzwłocznie sygnalizowane przez urządzenie.

| SMART GLASSES (INTELIGENTNE OKULARY)

Wykorzystanie technologii smart glasses do kolejny krok w stronę zapewnienia naszym klientom kompletnego wsparcia technicznego: pozyskując w czasie rzeczywistym ten sam widok, do jakiego ma dostęp klient, podłączony w trybie zdalnym technik Samac jest swoistym przewodnikiem konserwatora, który w tym momencie ma wolne ręce i otrzymuje instrukcje do wykonania w postaci wskazówek lub obrazów wyznaczonych w przestrzeni z użyciem rzeczywistości rozszerzonej.”
Dzięki rzeczywistości wirtualnej możemy również symulować działanie i sterować w pełni naszymi liniami już na etapie projektowania, a także sprawdzić je przed rozpoczęciem procesu produkcyjnego. To narzędzie ma zasadnicze znaczenie dla szczegółowej analizy takich aspektów, jak ergonomia i optymalizacja stacji, na których przebywa operator.

Urządzenia do noszenia i rozszerzona rzeczywistość mają na celu udoskonalenie interakcji człowiek-maszyna, a także zwiększenie bezpieczeństwa, wydajności produkcyjnej i zdolności reagowania przy

| SMARTWATCH

Samac opracował aplikację dla smartwatcha „SamacWearable”. Dzięki zegarkowi i intuicyjnemu kolorowemu interfejsowi, użytkownik może poznać status stacji w czasie rzeczywistym i podjąć natychmiastowe działania, aby zapobiec postojom linii. Ponadto, użycie smartwatcha zwalnia operatora z obowiązku stałego monitorowania stacji, których nieprawidłowości są bezzwłocznie sygnalizowane przez urządzenie.

| "SMART GLASSES (INTELIGENTNE OKULARY)

Wykorzystanie technologii smart glasses do kolejny krok w stronę zapewnienia naszym klientom kompletnego wsparcia technicznego: pozyskując w czasie rzeczywistym ten sam widok, do jakiego ma dostęp klient, podłączony w trybie zdalnym technik Samac jest swoistym przewodnikiem konserwatora, który w tym momencie ma wolne ręce i otrzymuje instrukcje do wykonania w postaci wskazówek lub obrazów wyznaczonych w przestrzeni z użyciem rzeczywistości rozszerzonej.”
Dzięki rzeczywistości wirtualnej możemy również symulować działanie i sterować w pełni naszymi liniami już na etapie projektowania, a także sprawdzić je przed rozpoczęciem procesu produkcyjnego. To narzędzie ma zasadnicze znaczenie dla szczegółowej analizy takich aspektów, jak ergonomia i optymalizacja stacji, na których przebywa operator.

| KONSERWACJA PREDYKCYJNA

Dzięki zainstalowanym specjalnym czujnikom nasze linie mogą zapobiegać wystąpieniu potencjalnych problemów, wykrywając różne dane: od lat Samac pracuje nad standardem IO-Link, który poprzez zastosowanie inteligentnych urządzeń i czujników umożliwia gromadzenie znacznie większej ilości informacji w terenie. Dzięki sztucznej inteligencji i technikom monitorowania stanu tych danych, Samac opracował skuteczny system konserwacji predykcyjnej i zapobiegawczej.

| DATA MANAGEMENT (ZARZĄDZANIE DANYMI)

Wszystkie dane zebrane przez linię są dokładnie analizowane przy użyciu modułów analizy (CPK, Pareto odpadów itp.). Analizy te pozwalają również linii rozpoznać ewentualne odstępstwa związane z danym komponentem lub z różnymi komponentami zainstalowanymi na stacjach.
Infrastruktury IT firmy Samac umożliwiają udostępnianie danych produkcyjnych w chmurze i, o ile jest to możliwe, również we mgle w celu skrócenia czasów zastoju. Nasze instalacje są również połączone z systemami ERP i MES klienta.

OPOWIEDZ NAM O SWOIM PROJEKCIE

Możesz również do nas zadzwonić ...
+39 0365 597759
... lub napisać
[email protected]
Back To Top