skip to Main Content

Samac, tworząc swój plan działania dotyczący zrównoważonego rozwoju, zainspirował się Agendą ONZ 2030. Agenda definiuje 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju, które stanowią kompas, aby umieścić świat na modelu zrównoważonego rozwoju.

Samac przyczynia się również, dzięki swojemu sposobowi prowadzenia działalności, do osiągnięcia tych samych celów.

| RATING ESG

2022

2023

| RATING ESG
| ENVIRONMENT COMMITMENT

SADZENIE LASÓW NEKTARODAJNYCH

SADZENIE LASÓW NEKTARODAJNYCH

W tym roku zrobiliśmy sobie prezent: las nektardajny! We współpracy z 3bee przygarnęliśmy derenie, ewodie, żarnowce, orzechy laskowe, wierzby białe i tamaryszki. Podejmując te działania pomogliśmy środowisku wyprodukować 48 kg dodatkowego nektaru, niezbędnego do odżywiania i dobrego samopoczucia pszczół, a także zgromadziliśmy 1,9 tys. kg CO2, zapobiegając przedostawaniu się go do atmosfery.

W tym roku zrobiliśmy sobie prezent: las nektardajny! We współpracy z 3bee przygarnęliśmy derenie, ewodie, żarnowce, orzechy laskowe, wierzby białe i tamaryszki. Podejmując te działania pomogliśmy środowisku wyprodukować 48 kg dodatkowego nektaru, niezbędnego do odżywiania i dobrego samopoczucia pszczół, a także zgromadziliśmy 1,9 tys. kg CO2, zapobiegając przedostawaniu się go do atmosfery.

| SPOŁECZEŃSTWO I TERYTORIUM
| SPOŁECZEŃSTWO I
TERYTORIUM

SAMAC FOR EDUCATION

Wzmocnienie relacji z instytucjami edukacyjnymi na danym terytorium, aby przyczynić się do świadomego i zorientowanego wyboru nauczanie STEM przez nowe pokolenia, ze szczególnym uwzględnieniem szkolenia kobiet. Ambitne cele dla wysokich stawek: poprawa równości płci, która charakteryzuje sektor automatyki.

SAMAC FOR EDUCATION

Wzmocnienie relacji z instytucjami edukacyjnymi na danym terytorium, aby przyczynić się do świadomego i zorientowanego wyboru nauczanie STEM przez nowe pokolenia, ze szczególnym uwzględnieniem szkolenia kobiet. Ambitne cele dla wysokich stawek: poprawa równości płci, która charakteryzuje sektor automatyki.

EMERGENCY FRIEND

Samac otrzymała miano firmy „Emergency Friend” za wsparcie udzielane stowarzyszeniu w pracy lekarzy i pielęgniarek, którzy na co dzień niestrudzenie pracują w programach humanitarnych. Przestrzeganie tego programu z roku na rok oznacza wiarę w to, że prawo do opieki zdrowotnej jest podstawowym prawem człowieka.

EMERGENCY FRIEND

Samac otrzymała miano firmy „Emergency Friend” za wsparcie udzielane stowarzyszeniu w pracy lekarzy i pielęgniarek, którzy na co dzień niestrudzenie pracują w programach humanitarnych. Przestrzeganie tego programu z roku na rok oznacza wiarę w to, że prawo do opieki zdrowotnej jest podstawowym prawem człowieka.

BLISKO TERYTORIUM

Jesteśmy silnie związani z naszym terytorium dlatego istnieje wiele projektów mających na celu wspieranie lokalnych stowarzyszeń. My, wsparliśmy zakup pojazdu dla stowarzyszenia Auser, które zapewnia pomoc osobom starszym; wspieramy inicjatywy kulturalne rozpowszechniane przez szkoły, a dzięki synowi współpracownika Samac stacjonującego w Europejskiej Agencji Kosmicznej, w rubryce # SpazioAllAutomazione opowiadamy o zastosowaniach automatyzacji w kosmosie.

BLISKO TERYTORIUM

Jesteśmy silnie związani z naszym terytorium dlatego istnieje wiele projektów mających na celu wspieranie lokalnych stowarzyszeń. My, wsparliśmy zakup pojazdu dla stowarzyszenia Auser, które zapewnia pomoc osobom starszym; wspieramy inicjatywy kulturalne rozpowszechniane przez szkoły, a dzięki synowi współpracownika Samac stacjonującego w Europejskiej Agencji Kosmicznej, w rubryce # SpazioAllAutomazione opowiadamy o zastosowaniach automatyzacji w kosmosie.

BIBLIOTEKA DLA KAŻDEGO

“If you want to lead, read”
Książki otwierają umysł, zmieniają życie i otwierają nowe horyzonty. Dlatego w kraju, w którym niewiele się czyta, Samac zapewnia swoim współpracownikom bibliotekę, która stale się rozwija. Tworzenie kultury w miejscu pracy oznacza dla nas łączenie różnych światów: to z połączeń powstają wspaniałe rzeczy.

BIBLIOTEKA DLA KAŻDEGO

“If you want to lead, read”
Książki otwierają umysł, zmieniają życie i otwierają nowe horyzonty. Dlatego w kraju, w którym niewiele się czyta, Samac zapewnia swoim współpracownikom bibliotekę, która stale się rozwija. Tworzenie kultury w miejscu pracy oznacza dla nas łączenie różnych światów: to z połączeń powstają wspaniałe rzeczy.

NO TOBACCO DAY

Samac wspiera coroczne spotkania pod znakiem zdrowego trybu życia 31 maja, z okazji Światowego Dnia Zakazu Tytoniu ustanowionego przez WHO. Podnoszenie świadomości wśród naszych pracowników oznacza uświadamianie im, że każdy palony papieros czy użyty wyrób tytoniowy marnuje cenne zasoby, od których zależy nasze istnienie. Rzucenie palenia jest decyzją dla naszego zdrowia i zdrowia naszej planety.

NO TOBACCO DAY

Samac wspiera coroczne spotkania pod znakiem zdrowego trybu życia 31 maja, z okazji Światowego Dnia Zakazu Tytoniu ustanowionego przez WHO. Podnoszenie świadomości wśród naszych pracowników oznacza uświadamianie im, że każdy palony papieros czy użyty wyrób tytoniowy marnuje cenne zasoby, od których zależy nasze istnienie. Rzucenie palenia jest decyzją dla naszego zdrowia i zdrowia naszej planety.

MENS SANA IN CORPORE SANO

Aby podnieść świadomość pracowników na temat zdrowego odżywiania, nawiązaliśmy współpracę z firmą, która raz w tygodniu dostarcza pudełko sezonowych owoców i warzyw, które pracownicy mogą zabrać do domu (płatna usługa, do której można dołączyć opcjonalnie).

MENS SANA IN CORPORE SANO

Aby podnieść świadomość pracowników na temat zdrowego odżywiania, nawiązaliśmy współpracę z firmą, która raz w tygodniu dostarcza pudełko sezonowych owoców i warzyw, które pracownicy mogą zabrać do domu (płatna usługa, do której można dołączyć opcjonalnie).

Liczba godzin
0
szkolenia na osobę
Średni
0
wiek
Średni staż pracy
0
roku
Odsetek
0%
absolwentów
Pracownicy poniżej
0%
30 lat
Pracownicy zatrudnieni
0%
na czas nieokreślony
| RÓWNOUPRAWNIENIE PŁCI
| WYPADKI
| WYPEŁNIJ FORMULARZ, ABY POBRAĆ DOKUMENTACJĘ DOTYCZĄCĄ NASZEGO ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
Back To Top