skip to Main Content

WSKAŹNIK MAKSYMALNEJ NIEZAWODNOŚCI

Doskonałe wyniki działalności Samac potwierdza ocena wystawiona przez firmę Cribis D&B, lidera w zakresie dostarczania informacji ekonomicznych, oceny zdolności kredytowej oraz rozwiązań dla podejmowania decyzji biznesowych w odniesieniu do ponad 200 milionów firm z całego świata. Ten ważny dowód uznania świadczy o trwałej i solidnej pozycji ekonomicznej i finansowej firmy, która od lat osiąga doskonałe rezultaty doceniane zarówno na rynku, jak i przez międzynarodowe firmy ratingowe.

Cribis certificate

Back To Top