Skip to content

TECHNICZNA SYNERGIA MIĘDZY KLIENTEM I DOSTAWCĄ

Samac opracowuje, projektuje i realizuje instalacje oraz maszyny odpowiadające indywidualnym potrzebom klientów, wykonywane pod klucz i przeznaczone do zautomatyzowania i/lub zracjonalizowania procesów montażu i prób odbiorczych komponentów mechanicznych, hydromechanicznych i elektromechanicznych. Prawie 40-letnia historia, 3 zakłady produkcyjne, załoga licząca 90 osób, wśród których są pracownicy zatrudnieni w firmie oraz stali partnerzy zewnętrzni, lecz przede wszystkim wysokiej rangi klienci budują wiarygodny obraz doskonałej kondycji, która od wielu lat wyróżnia firmę i umożliwia jej planowanie oraz prognozowanie znaczącego rozwoju w najbliższej przyszłości.

Samac_celebrativo

Back To Top