skip to Main Content

ZMECHANIZOWANA LINIA DO MONTAŻU, PRÓBY ODBIORCZEJ I PAKOWANIA MOTOREDUKTORÓW DO AUTOMATYCZNYCH BRAM WJAZDOWYCH

Karta techniczna


Sektor

Urządzenia domowe

Produkt

Motoreduktorów do automatycznych bram wjazdowych

Komponenty na model

Wymiary

28 m

Layout

Instalacja obejmuje asynchroniczną linię przesuwu palet, na której umieszczono 13 stacji automatycznych, 5 stacji półautomatycznych i 7 stacji ręcznych, maszynę ze stołem obrotowym do montażu jednego podzespołu, 6 stanowisk automatycznych oraz automatyczny system pakowania wyrobu gotowego.

Na linii są montowane, poddawane próbom odbiorczym i pakowane modele pochodzące z 4 różnych rodzin motoreduktora.
System przesuwu palet składa się z dwóch równoległych odcinków o długości 28 m każdy (jeden to odcinek roboczy, drugi przeznaczony jest na powrót palet), połączonych dwoma rozwidleniami z napędem: na odcinku roboczym system łańcucha płytkowego wykonanego z tworzywa sztucznego przesuwa 48 palet na detale i dostarcza montowany wyrób na stanowiska robocze, natomiast na odcinku powrotnym przenośnik pasowy przenosi puste palety na początek procesu.

Główne operacje

Pierwsza stacja robocza jest półautomatyczna i znajduje się obok linii palet. Operacje wykonywane w trybie automatycznym to: umieszczanie łożyska na połówce korpusu przy użyciu systemu pneumatyczno-hydraulicznego, umieszczanie uszczelki w połówce korpusu przy użyciu systemu pneumatycznego, dozowanie smaru na siedzisko uszczelki w dolnej połówce korpusu oraz dokręcanie 4 śrub mocujących wsporniki do połówki korpusu przy użyciu 4 silniczków wkrętarek z sygnalizacją uzyskanej wysokości i momentu dokręcania.

Operator umieszcza następnie podzespół na palecie z linii, która jest przesyłana do pierwszej stacji ustawionej przy odcinku transportowym i która podobnie jak dwie następne stacje jest stacją ręczną.

7 ręcznych stanowisk wyposażono we wspornik z nierdzewnej stali, przenośniki rolkowe dla podawanego materiału, lampę oświetlającą, przyłącza sprężonego powietrza, skrzynkę elektryczną z gniazdkiem elektrycznym, pulpit do sterowania paletami oraz sygnalizowania awarii i wyrobów wybrakowanych, kolumnę świetlną do sygnalizowania nieprawidłowości działania oraz tablicę informacyjną.

Samac zaprojektowała zarówno ręczne, jak i zautomatyzowane stanowiska, zwracając szczególną uwagę na aspekty ergonomiczne i logistyczne, standardy bezpieczeństwa oraz jakość pracy w trybie ręcznym, a także z uwzględnieniem czasów operacji zanalizowanych na etapie wstępnego projektu instalacji.

Obok linii znajduje się półautomatyczna maszyna ze stołem obrotowym, 10 podziałów, do montażu podzespołu wałka wolnego. Operacje automatyczne to: dozowanie smaru na siedzisko uszczelki w kołnierzu, podawanie i umieszczanie uszczelki na kołnierzu, dociskanie w celu umieszczenia pierścienia Seegera na wale, podawanie i pozycjonowanie łożyska na wale, dociskanie przy użyciu jednostki pneumatyczno-hydraulicznej w celu umieszczenia łożyska na wale, dociskanie i dokręcanie pneumatyczno-hydrauliczne w celu włożenia i zamocowania zębatki.

Wróćmy teraz do linii, na której znajduje się półautomatyczne stanowisko montażu rotora wraz z automatycznym zespołem dociskowym służącym do umieszczania podzespołu rotora na korpusie. Kolejną operacją jest montaż stojana w korpusie, gdzie oprócz zespołu dociskowego następuje automatyczne dokręcenie 4 śrub mocujących stojan i sygnalizowane jest uzyskanie odpowiedniego momentu dokręcania.

Faza montażu kontynuowana jest na całkowicie automatycznej stacji służącej do podawania i dokręcania 6 śrub uszczelniających kołnierza wałka wolnego. Stacja sprawdza samodzielnie, czy śruby dotarły do głowicy, a także kontroluje uzyskaną wysokość i moment dokręcania. Po dokręceniu paleta obracana jest automatycznie o 180°, aby ułatwić kolejne operacje montażu na następnych 3 ręcznych stanowiskach.

Na ostatnim z tych stanowisk z przenośnika taśmowego ustawionego prostopadle do linii schodzi korpus górny, który montowany jest na stanowisku półautomatycznym obok linii wraz z zespołem dokręcającym przeznaczonym do blokowania stojana na korpusie oraz z zespołem dociskowym/dokręcającym przeznaczonym do formowania korka odpowietrzającego.
Po kolejnym automatycznym obrocie o 180°, paleta dociera na stanowisko automatyczne, na którym odbywają się następujące operacje automatyczne: podawanie i dokręcanie 5 śrub mocujących korpus górny i dolny, umieszczanie łożyska w korpusie górnym, dokręcanie i regulacja nakrętki blokującej.

Za kolejnym ręcznym stanowiskiem montażu znajduje się najbardziej złożone stanowisko w całej instalacji. Jest ono podzielone na 2 części: w pierwszej w trybie automatycznym odbywa się podawanie i dokręcanie 4 śrub mocujących kartę do korpusu górnego oraz wprowadzanie oleju do korpusu górnego, natomiast w drugiej również w trybie automatycznym wykonywane są próby elektryczne i mechaniczne niezbędne dla zagwarantowania i obiektywnej oceny działania siłownika.

Próby funkcjonalne

Część testowa podzielona jest na 2 stanowiska automatyczne. Na pierwszym wykonywane są następujące kontrole:

Przede wszystkim maszyna sprawdza, czy model motoreduktora, który powinna testować, jest modelem ustawionym w PC zważywszy, że każdemu modelowi odpowiadają różne parametry próby, a w niektórych przypadkach różne procedury próby odbiorczej.

Po podłączeniu motoreduktora do zasilania elektrycznego najpierw sprawdzane jest uziemienie i sztywność elektryczna. Następnie, po wzbudzeniu cewki silnika elektrycznego sprawdzany jest ruch obrotowy wałka szybkiego oderwanego od wałka wolnego, a prędkość obrotowa jest porównywana z wartością przypisaną do testowanego modelu.

Potem maszyna wykonuje połączenie z wałkiem wolnym i również dla niego sprawdza prędkość obrotową. Kolejna próba to symulacja faktycznego działania przeprowadzana z użyciem czujników, czyli odtwarzany jest stan bramy całkowicie zamkniętej i bramy całkowicie otwartej, a także sprawdzane jest zablokowanie motoreduktora w obu przypadkach.

Równocześnie z opisanymi wyżej próbami wykonuje się pomiar pochłaniania prądu elektrycznego i poziomu hałasu, przy czym ten ostatni z wykorzystaniem kontroli wibracyjnej i przy pomocy przyspieszeniomierza, sprawdzając, czy zmierzone wartości nie wykraczają poza ustawioną wcześniej wartość progową.

Drugie stanowisko jest przeznaczone na kontrolę mechanicznego momentu obrotowego generowanego przez motoreduktor:

po uruchomieniu motoreduktor jest podłączany do systemu niwelującego obrót wałka wolnego. Systemem steruje silnik bezszczotkowy w celu uzyskania elastycznego ustawienia krzywej momentu obrotowego układu hamowania.

Ogniwo obciążeniowe mierzy moment obrotowy w chwili, gdy motoreduktor jest zablokowany przez układ hamowania (maksymalny moment obrotowy). W przypadku niektórych modeli, po wykonaniu pomiaru maksymalnego momentu obrotowego i sprawdzeniu, czy jego wartość mieści się w ustawionym przedziale, następuje kalibracja sprzęgła zwalniającego motoreduktor i w konsekwencji kolejny pomiar momentu obrotowego oraz kontrola.

Pakowanie

Po skompletowaniu testowanego wyrobu na ostatnim ręcznym stanowisku montażowym linii, paleta dociera do automatycznej stacji wyładunkowej, gdzie manipulator kartezjański pobiera motoreduktor i przenosi go do kartonowego pudła pochodzącego z automatycznego urządzenia formującego lub z równoległego przenośnika rolkowego, gdzie kartony na konkretne modele są przygotowywane ręcznie.

Karton zawierający gotowy motoreduktor przechodzi następnie na ręczne stanowisko wkładania wyposażenia dodatkowego. W tym momencie karton na przenośniku rolkowym jest przesyłany do systemu automatycznego ważenia, który sprawdza, czy zawiera wszystkie komponenty. Jeżeli wynik kontroli jest pozytywny, następuje automatyczne otaśmowanie i zamknięcie górnych klap kartonu przy pomocy układu pneumatycznego, po czym karton na automatycznym przenośniku jest wysyłany do magazynu.


Galeria zdjęć

OPOWIEDZ NAM O SWOIM PROJEKCIE

Możesz również do nas zadzwonić ...
+39 0365 597759
... lub napisać
[email protected]
Back To Top